+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Лікарчук Дар’я Сергіївна


likarchuk

Кандидат політичних наук, магістр філології, відповідальний редактор наукового журналу “Суспільно-політичні процеси”, заступник головного вченого секретаря Академії політичних наук.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • політологія;
 • політичні конфлікти;
 • парламентські конфлікти;
 • конфлікт інтересів;
 • парламентаризм;
 • політичні комунікації;
 • державне управління.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Лікарчук Д.С. Ідеологічні фактори як чинник загострення парламентських конфліктів/ Д.С. Лікарчук// Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2014. – Вип.8. – С.239-243.
 • Лікарчук Д.С. Класифікація політичних конфліктів/ Д.С. Лікарчук// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2014. – Вип. Спец. вип. – С.388-394.
 • Лікарчук Д.С. Особливості конфлікту в політичній сфері/ Д.С Лікарчук // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. –К.: ПП «Видавництво «Гілея», – Вип.83. – С.358-361.
 • Лікарчук Д.С. Парламентський конфлікт: правляча коаліція vs опозиція/ Д.С. Лікарчук// Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. –К.: ПП «Видавництво «Гілея», – Вип.88. – С.348-352.
 • Лікарчук Д.С. Щодо особливостей парламентських конфліктів в Україні /Д.С. Лікарчук// Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал. – К.: Університет «Україна», 2014. – №1-2(34-35). – С.44-50.
 • Likarchuk D. Consensus and compromise as a means of resolving parliamentary conflicts / D. Likarchuk// Social and human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 2014. – №2 (02), – pp. 124-133.
 • Лікарчук Д.С. Вплив конфліктів в українському парламенті на міжнародні відносини/Д. С. Лікарчук//Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти: зб. матеріалів ІV щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24. 10. 2014) / Рец.: М. З. Мальський І. С. Бик, М. М. Микієвич, Н. В. Антонюк. – Львів.: DPI, 2014. – С. 310-313.
 • Лікарчук Д. С. Стратегії вирішення політичних конфліктів/Д. С. Лікарчук// «Дні науки філософського факультету – 2014», Міжн. наук. конф. (2014; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів]/ редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – ч. 8. – С.109-111.
 • Лікарчук Д. С. Парламентський конфлікт в процесі демократизації/ Д. С. Лікарчук// «Дні науки філософського факультету – 2015», Міжн. наук. конф. (2015; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]/ редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – ч. 10. – С. 29-31.