+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Лікарчук Наталія Василівна


lik

Доктор політичних наук, професор кафедри державного управління Київський національний університет імені Тараса Шевченка, академік Академії політичних наук, український науковець, політолог та експерт з державного управління.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії».

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • політичний маркетинг;
 • державний маркетинг;
 • політичні комунікації;
 • публічна політика;
 • державні послуги;
 • публічне адміністрування;
 • гендерна рівність в державному управлінні;
 • антикризове управління;
 • стратегічні пріоритети;
 • стратегічне планування;
 • територіальна організація влади.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Політичний маркетинг: теорія і практика (монографія);
 • «Стадії формування маркетингових стратегій в антикризовому управлінні» (2016);
 • «Етапи формування стратегічних пріоритетів» (2014);
 • «Особливості державної території» (2014);
 • «Сутність стратегії планування як функції управління» (2012);
 • «Адаптаційні технології політичного маркетингу як методи зниження трансакційних витрат політичного товару» (2012);
 • «Електоральний маркетинг як різновид політичного маркетингу» (2012);
 • «Імідж та бренд в політичній рекламі: функціональна узагальненість й змістовна різниця» (2012);
 • «Концепт „просування“ як елемент політичного маркетинг-мікс» (2011);
 • «Особливості формування політичного ринку» (2011);
 • «Світовий досвід використання концепції політичного бенчмаркінгу» (2011);
 • «Методика проведення моніторингу соціально-політичних процесів» (2010);
 • «Основні моделі політичного консалтингу» (2010);
 • «Політичний консьюмеризм як форма вияву політичної активності» (2010);
 • «Вплив політичного маркетингу на політичний процес: критичний аналіз» (2009);
 • «Влада й опозиція як конфліктно-дискурсивна комунікація» (2009);
 • «Особливості медіа впливу на свідомість виборців» (2009);
 • «Немаркетингові способи організації політичного дискурсу» (2008);
 • «Формулювання проблеми в політичному аналізі» (2007);
 • «Інформаційно-комунікативні системи та їх типологія» (2007).