+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Метельова Тетяна Олександрівна


3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_xlДоктор філософії


Захистила кандидатську дисертацію «Принцип саморозвитку в системі соціальних взаємодій»  в Інституті філософії ім. Г. Сковороди Національної Академії наук України в січні 1994 р.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • філософська антропологія;
 • онтологія;
 • культурологія;
 • політологія;
 • антропосоціогенез та його ціннісного складника;
 •  аналіз становлення та особливостей функціонування сучасних політичних структур та інститутів громадянського суспільства.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Метельова Т.О. Людина в історії: пошук системних закономірностей. /Т.О. Метельова. – К.: Українська книга, 2002. – 448 с.
 • Метельова Т.О. Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну /Т.О. Метельова. – К.: Українська книга, 2003. – 280 с.
 • Метельова Т.О. Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізації. Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 р., Острог). Частина 1. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – вип.11. – 432 с. – С. 12 – 26.
 • Метельова Т.О. Громадянське суспільство в глобалізованому світі: трансформації і перспективи / Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. Журн. – К.: НАУ, 2013. – № 1. – 318 с. – С. 272 – 278.
 •  Метелёва Т.А. Защита животных как моральная проблема и ее правовые аспекты в свете европейского опыта / Український часопис міжнародного права: Спецвипуск: Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України, 2013. – С. 66 – 76.
 • Метельова Т.О. Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ / Віче № 20, 2013. – С. 11 – 16.
 •  Метельова Т.О. Засади українського державотворення: інваріанти і варіативність ціннісних систем. / Т.О. Метельова / Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць /за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 416 с. – с. 25 – 35.
 •  Метельова Т.О. Інший як проблема в контексті ідентифікацій / Т.О. Метельова / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 27 (276). – Серія: Філософські науки, 2013. – 210 с. – с. 43 – 48.
 • Метельова Т.О. Конфліктогенний потенціал політики мультикультуралізму: ідеологеми і реальність /Т.О. Метельова / Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. /за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 310 с. – С. 18 – 34.
 • Метельова Т.О. Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції // Українознавчий альманах. Вип. 16. – К., Мелітополь, 2014. – 322 с. – С. 42 – 47.
 • Метельова Т.О. Країни Центральної Європи і міжнародна безпека: спільне й відмінне в українському питанні // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 2. – 2015. – С. 26-33.
 • Метельова Т.О. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід / Віче. – № 4. – 2015. – С. 2 – 5.
 •  Метельова Т.О. Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи / Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва/ за ред.. к.і.н., доц.. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 94 – 102.
 • Метельова Т.О. Ціннісні трансформації європейського простору: між Першою і Другою світовими війнами // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць, 2015. – 252 с. – С. 191-202.
 • Метельова Т.О. Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? // Країні пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи : збірник наукових праць / заг. редакцією канд. і. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 157 – 164.