+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

ОНІЩЕНКО ІРИНА ГРИГОРІВНА


%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-jpg

Доктор політичних наук, професор, академік Академії політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “КПРС — організатор міжреспубліканського співробітництва наукових установ та виробничих колективів”.

 У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему “Етнополітологічна парадигма українського націогенеза”.

 

         Сфера наукових інтересів:
 • управління політичними системами;
 • етнополітологічні процеси в Україні та світі;
 • глобалізація;
 • геополітика;
 • геоекономіка;
 • міжнародні відносини;
 • світові освітні системи.

Наукові праці

 • Етно- та націогенез в Україні (етнополітологічний аналіз). Монографія.- К., Четверта хвиля, 1997. -236с.
 • Діалектика становлення українського етносу та нації.-К.,Четверта хвиля, 1997.-104с.
 • Політологія у схемах, таблицях, визначеннях. Навчальний посібник. – К., Вид-во Європейського університету, 1999.-207с.
 • Історія України. Навчальний посібник.- К., Вид-во Європейського університету, 1999. -154с.
 • Політологія. Підручник. У співавторстві. – К., Вища школа, 2001.
 • Політологія у запитаннях та відповідях. – К.,Вища школа, 2003. -267с.
 • Основи етнодержавознавства. Навчальний посібник. -К., Вид-во Європейського університету, 2003. -167с.
 • Ефективне управління політичними системами.// Економічна і екологічна       політика в період світової кризи. Монографія – Щецин-Київ, 2009. – 403с.
 • Сучасний глобальний простір: геокультурний аспект. Монографія. Кол. авт. за ред. Батичко Г. (У співавторстві). Маріуполь, 2013- 147с.
 • Світовий освітній простір: тенденції та перспективи розвитку. Монографія./ Гуткевич С., Оніщенко І. – К., НТУУ “КПІ”, 2014- 205с.
 • Науково-освітній простір як ключовий фактор розвитку країн в добу економіки знань: Монографія/ С.О.Гуткевич, І.Г. Оніщенко, С.І. Дичковський. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. -244с.
 • Міжнародний менеджмент. Підручник. У співаторстві.-К., Діса плюс, 2014 -528с.
 • Теоретичні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Монографія. (у співавторстві) . – К: НУХТ, 2015. -204с.
 • Educational systems of the world/. У співавторстві. -К, 2015. -262с.