+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Пирог Микола Володимирович


%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b3-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%870000

Аспірант ПВНЗ “Європейський університет”, кафедра соціально-гуманітарних дисципліна та іноземних мов.

Дисертаційна робота на тему “Інформаційна політика держави в контексті сепаратистських тенденцій”.

Сфера наукових інтересів:

– інформаційна політика;
– гуманітарна політика;
– сепаратистські рухи;
– геополітичні процеси.


НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Пирог М.В. 1917-1918 роки: уроки українського державотворення / М.В. Пирог // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ХІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – К: Вид-во Європейського університету, 2013. – с. 100-104.
 • Пирог М.В. Націоналізм в сучасній Україні: проблема чи чинник національної свідомості? / М.В. Пирог // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ХІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – К: Вид-во Європейського університету, 2013. – с. 104-108.
 • Пирог М.В. Павло Петрович Скоропадський – останній гетьман України / М.В. Пирог // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність : Зб. матер. Другої Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 95-річчю обрання Павла Скоропадського гетьманом Української Держави (1 бер. 2013 р., м. Глухів) / редкол.: О.І. Курок (гол.), В.П. Зінченко (заст. гол.), Я.М. Гирич (від. ред.). – Глухів ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М. – с. 118-120.
 • Пирог М.В. Україна та проект «Нова Європа» / М.В. Пирог // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів XVI Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 квітня 2013 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2013. – Т 1. – с. 38-42
 • Пирог М.В., Оксіюк О.Г. Сучасні інформаційні системи та технології у процесі волевиявлення / М.В. Пирог, О.Г. Оксіюк // Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти : тези доповідей ХІХ Міжнар. наук. конф., 28-29 листоп. 2013 р., Київ, Україна / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Інститут інформаційних систем в менеджменті (м. Рига), Європейський університет. – Київ, 2013. – с. 95-96.
 • Пирог М.В. Гадяцька Унія 1658 року: історико-політологічний аналіз / М.В. Пирог // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ХІV Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – К: Вид-во Європейського університету, 2014. – с. 12-15.
 • Пирог М.В. Сепаратизм в Україні: джерела та шляхи протидії / М.В. Пирог // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів XVIІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 квітня 2014 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2014. – Т 1. – с. 26-29
 • Пирог М.В. Сучасна Україна: між московською диктатурою та європейським лібералізмом / М.В. Пирог // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ХV Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – К: Вид-во Європейського університету, 2015. – с. 11-12.
 • Пирог М.В. Особливості інформаційної політики України в умовах російської агресії / М.В. Пирог // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів XVIІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24 квітня 2015 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2015. – Т 1. – с. 14-17
 • Пирог М.В., Верещак К.А. Щодо питання про забезпечення інформаційної безпеки / М.В. Пирог, К.А. Верещак // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Матеріали XХІ Міжнародної. наук.-практ. конф., Київ, 27 листопада 2015 р. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2015. – Т 1. – с. 88-90
 • Пирог М.В. До питання державної політики України щодо окупованих територій / М.В. Пирог // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. – К: Вид-во Європейського університету, 2015. – с. 24-27.
 • Пирог М.В. Державна політика України щодо повернення контролю над тимчасово окупованими територіями / М.В. Пирог // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів XІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 21 квітня 2016 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2016. – Т 1. – с. 5-7
 • Лахно В., Петренко Т., Пирог М., Моделювання роботи адаптивної системи розпізнавання кібератак в умовах неоднорідних потоків запитів у модулях e-business / В. Лахно, Т. Петренко, М. Пирог // Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2016, vol. 22, issue 2, p. 135-139
 • Lakhno V., Mohylnyi H., Donchenko V., Smahina O., Pyroh M. A model developer for teaching an adaptive system of recognizing cyberattacks among non-uniform queries in information systems / V. Lakhno, H. Mohylnyi, V. Donchenko, O. Smahina, M. Pyroh // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies,2016, 4/9 (82), p. 27-35.
 • Пирог М.В. Сепаратистські рухи на південно-східних теренах України: від економічного до псевдонаціонального сепаратизму / М.В. Пирог // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ХVІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – К: Вид-во Європейського університету, 2016. – с. 40-42.