+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

СОСНІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ


338338

Доктор політичних наук, професор, кандидат технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії політичних наук.

У 2005 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України завершив дисертаційне дослідження «Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України», отримавши вчений ступінь доктора політичних наук.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • державна політика;
 • інформаційні ресурси;
 • національні інформаційні ресурси.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 572 с.
 •  Соснин О.В. Основы информационной безопасности: конспект лекций для студентов направления 1601 “Информационная безопасность”. – Днепропетровск: Национальная горная академия, 2001. – 87 с.
 • Соснін О.В. Політико-правові аспекти розвитку національної системи науково-технічної інформації // Держава і право. – 2001. – Вип. 12. – С.190-197.
 •  Соснін О.В. Інформаційний суверенітет України: Правові проблеми встановлення режиму доступу до інформаційних ресурсів України // Бористен. – 2002. – № 5 (131). – С.13-15.
 • Соснін О.В. Концептуальні проблеми раціонального використання інформаційних ресурсів України // Вісник Дніпропетровського університету. Соціологія, філософія, політологія. – 2002. – Вип. 8. – С. 163-167.
 •  Соснін О.В. Про правові основи удосконалення системи управління інформаційними ресурсами // Держава і право. – 2002. – Вип. 15. – С.192-196.
 •  Соснін О.В. Обмеження доступу до інформаційних ресурсів України: правові та економічні аспекти (Проблеми теорії і практики) // Бористен. – 2002. – № 11 (137). – С. 18-23.
 • Соснін О.В. Інформаційна культура суспільства в контексті інформаційної безпеки України // Політика і час. – 2002. – № 7. – С. 33-40.
 •  Соснін О.В. Сучасні аспекти державної політики управління і захисту інформаційних ресурсів // Держава і право. – 2002. – Вип. 17. – С. 488-494. 32
 •  Соснін О.В. Інституціональний характер формування і використання змістовного інформаційного ресурсу з наукового потенціалу України // Актуальні проблеми політики. – 2002. – Вип. 15. – С. 407-415.
 •  Соснін О.В. Проблеми регулювання суспільних правовідносин в інформаційній сфері // Держава і право. – 2002. – Вип.18. – С. 495-502.
 • Соснін О.В. Проблема державного управління інформаційними ресурсами в контексті євро інтеграції // Політика і час. – 2002. – № 9. – С. 53-60.
 •  Соснін О.В. Нова парадигма управління системою національних інформаційних ресурсів з науково-технічного доробку України // Нова парадигма. – 2002. – Вип. 28. – С. 4-18.
 • Соснін О.В. Розвиток високих технологій – запорука індустріального статусу держави // Політика і час. – 2002. – № 11. – С. 53-60.
 • Соснін О.В. Правові проблеми інформаційної діяльності // Стратегічна панорама. – 2002. – № 4. – С. 166-173.
 • Соснін О.В. Види і складові вітчизняних інформаційних ресурсів у контексті державного управління // Політологічний вісник. – 2002. – № 12. – С. 129-144.
 •  Соснін О.В. Інформаційні проблеми розвитку інвестиційного клімату в Україні // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 94-101.
 • Соснін О.В. Державна інформаційна політика і свобода слова // Політика і час. – 2003. – № 3. – С. 11-15.
 •  Соснін О.В. Функції державного управління щодо національного інформаційного ресурсу з науково-технічного доробку України // Стратегічна панорама. – 2003. – № 2. – С. 198-203.
 •  Соснін О.В. Про ієрархічність структури управління інформаційними ресурсами // Політологічний вісник. – 2003. – № 13. – С. 271-280.
 • Соснін О.В. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства // Право України. – 2003. – № 10. – С. 124-128.
 •  Соснін О.В. Інформаційна серцевина глобального технологічного розвитку і місце України у ньому // Політика і час. – 2003. – № 7. – С. 19-25.
 • Соснін О.В. Інституціоналізація науково-технічної діяльності – важлива складова державної інформаційної політики // Нова парадигма. – 2003. – Вип. 31. – С. 133-146.
 • Соснін О.В. Інституціоналізація у сфері обігу науково-технічної інформації // Держава і право. – 2003. – Вип. 20. – С. 460-464.
 • Соснін О.В. Проблеми експортного контролю інформаційного ресурсу держави // Нова парадигма. – 2003. – Вип. 33. – С. 152-167.
 • Соснін О.В. Інформаційні відносини: проблеми правового регулювання // 33 Стратегічна панорама. – 2003. – № 3/4. – С. 196-201.
 •  Соснін О.В. Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України // Нова парадигма. – 2003. – Вип. 35. – С. 131-141.
 • Соснін О.В. Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України // Стратегічна панорама. – 2004. – № 1. – С. 170-176.
 • Соснін О.В. Забезпечення інформаційної безпеки держави: теоретичний дискурс // Стратегічна панорама. – 2004. – № 2. – С. 149-154.
 • Соснін О.В. Інформаційні ресурси – заручники інтересів // Віче. – 2004. – № 7. – С. 53-56.
 • Соснін О.В. До питання про основні принципи політико-правового регулювання відносин в інформаційній сфері // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. – С. 178-180. 32. Соснін О.В. Національним інформаційним ресурсам стратегію розвитку // Віче. – 2004. – № 11(152). – С. 64-68.
 •  Соснін О.В. Національні інформаційні ресурси: проблеми визначення і розуміння // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4. – С. 141-146.